Điều khoản sử dụng

1. Chấp nhận và đồng ý với các điều khoản sử dụng

Thông qua việc truy cập vào website trainghiemtinhte.com hoặc các hình thức tiếp cận khác, bạn thể hiện sự đồng ý và tuân thủ các điều khoản mà chúng tôi đã đăng tải.

Trong trường hợp người dùng không có đầy đủ năng lực hành vi dân sự hoặc không đồng ý với một trong những điều khoản mà chúng tôi đã đăng tải thì chúng tôi có quyền ngừng cung cấp dịch vụ và bạn có thể ngừng sử dụng và truy cập những dịch vụ của trainghiemtinhte.com.

Trải nghiệm tinh tế

2. Truy cập trang Web

Trainghiemtinhte.com có quyền thay đổi hoặc chấm dứt những dịch vụ và thông tin mà mình đã cung cấp. Việc thay đổi này có thể diễn ra vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước.

Khi bạn cung cấp thông tin cho trainghiemtinhte.com, cần đảm bảo tính chính xác và cập nhật mới nhất. Những thông tin này đều được điều chỉnh theo chính sách của trainghiemtinhte.com.

3. Thương hiệu

Bạn chỉ được sử dụng thương hiệu của trainghiemtinhte.com khi có sự đồng ý của chúng tôi bằng văn bản.

4. Quyền sở hữu trí tuệ

Bạn không được phép tự ý sử dụng hoặc đăng tải lại bất kỳ nội dung và tài liệu nào của trainghiemtinhte.com vào mục đích thương mại.

Đọc giả được chia sẻ nội dung hoặc link bài viết cho cộng đồng với mục đích phi kinh doanh.

5. Đóng góp của thành viên

Phần bình luận trên website được mở công khai, bạn có thể để lại bình luận hoặc đóng góp ý kiến cho Trải Nghiệm Tinh Tế. Tuy nhiên, các đóng góp phải do bạn sở hữu hoặc kiểm soát được và không vi phạm điều khoản ngưởi dùng.

Chúng tôi không khuyến khích các đóng góp có xu hướng tẩy chay, kích động hay lừa đảo, phân biệt vùng miền… trong cộng đồng.

Đồng thời, chúng tôi cũng không có trách nhiệm cho nội dung đóng góp của người dùng với bên thứ ba.

6. Giám sát và thi hành

Những đóng góp của thành viên có thể bị từ chối hoặc thay đổi theo hướng cần thiết bởi admin.

Khi cần thiết hoặc có yêu cầu, Trainghiemtinhte.com có quyền chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các cơ quan chức năng.

Trainghiemtinhte.com có quyền chặn quyền truy cập dịch vụ của bạn với bất kỳ lý do gì.

Chúng tôi không thể duyệt hoặc loại bỏ toàn bộ thông tin mới được đăng tải trên website ngay lập tức. Đồng thời chúng tôi cũng không có trách nhiệm phải loại bỏ kịp thời những thông tin này với bên thứ ba.

7. Thông tin cung cấp

Dữ liệu trên trainghiemtinhte.com được cung cấp với mục đích chia sẻ thông tin với cộng đồng. Đồng thời các dữ liệu này sẽ được cập nhật theo thời gian nên không nhất thiết phải đầy đủ và hoàn chỉnh.

Bạn sẽ phải tự chịu trách nhiệm khi sử dụng các thông tin trên website của trainghiemtinhte.com. Và chúng tôi không có trách nhiệm liên quan đến tính chính xác, đầy đủ cũng như kết quả trong quá trình sử dụng thông tin của bạn.

8. Miễn trừ trách nhiệm pháp lý

Đối với bạn hoặc bên thứ ba, chúng tôi không có trách nhiệm cho các hậu quả phát sinh bên ngoài hoặc liên quan điều khoản sử dụng. Đồng thời, chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm cho các hậu quả phát sinh khi sử dụng dịch vụ của website trainghiemtinhte.com.

9. Từ chối các bảo đảm

Các dữ liệu có sẵn trên website hoặc được tải về không đảm bảo không chứa virus hoặc các mã phá hoại. Vì vậy, bạn cần phải có các biện pháp tránh virus hoặc các loại mã phá hoại thông tin, và tự chịu trách nhiệm nếu có vấn đề xảy ra.

Tham khảo thêm: Thông tin liên hệ

error: Content is protected !!